Warsztaty dla nauczycieli

24-09-2012 | Autor: Piotr Kutiak | Przypisany do Bieszczady, Przyroda, Szkolenia, Warsztaty |

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego zaprasza nauczycieli przyrody szkół podstawowych oraz biologii i geografii szkół gimnazjalnych do udziału w warsztatach, organizowanych przez Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego PN w Ustrzykach Dolnych, na temat:

„Wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych obszarów chronionych w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży”

Warsztaty odbędą się w dniach 4 – 6 października 2012 r. na terenie Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego.

Celem warsztatów jest:

  • przybliżenie uczestnikom walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Bieszczadów i Beskidu Niskiego, a w szczególności obszarów chronionych, takich jak: Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy, Jaśliski Park Krajobrazowy oraz Obszary Natura 2000,
  • promocja obszarów chronionych w szkołach Podkarpacia – jako bazy do realizacji edukacji ekologicznej oraz ustalenie zasad i możliwości współpracy szkół z parkami narodowymi,
  • wymiana doświadczeń dotyczących metod rozwijania zainteresowań biologicznych

i geograficznych uczniów, w tym wykorzystania fotografii przyrodniczej i technik multimedialnych w edukacji ekologicznej.

Warsztaty dla nauczycieli organizowane są co roku, w ramach doskonalenia kadr związanych z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody, w porozumieniu z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Krośnie. Uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatne wydawnictwa Parku, materiały szkoleniowe wydane metodą małej poligrafii oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, wystawione przez Bieszczadzki Park Narodowy i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie. W tym roku warsztaty są organizowane w ramach akcji edukacyjnej BdPN pt. „Człowiek i góry”, dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń! Załączoną kartę zgłoszenia (czytelnie wypełnioną) prosimy przesłać do 25 września na adres Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne lub pobrać jej wersję elektroniczną ze strony: www.bdpn.pl i wysłać mailem (gholly@bdpn.pl lub be.szary@wp.pl).

Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi 200,00 zł od osoby (noclegi i wyżywienie według programu, transport, ubezpieczenie, pilotaż, bilety wstępu). Po potwierdzeniu zakwalifikowania na warsztaty e-mailem lub telefonicznie, prosimy uczestników o dokonanie wpłaty na konto: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, nr konta: 73 1130 1105 0005 2168 1320 0005 z dopiskiem „warsztaty”. Ostateczny termin dokonania wpłaty – 26 września 2012 r. Dane do wystawienia faktury prosimy podać w karcie zgłoszenia.

Załączniki:

1. Program warsztatów

2. Karta zgłoszenia

źródło: www.bdpn.pl

Dodaj odpowiedź