EnergetykaInne

Wyłącznik przeciwpożarowy – jaki wybrać?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to element pełniący niezwykle ważną rolę w wielu obiektach budowlanych. Jego obecność przekłada się na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników danej przestrzeni oraz pozwala na zapewnienie nieprzerwanej pracy urządzeń przeciwpożarowych. Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy i kiedy powinien zostać zamontowany? Jak wybrać odpowiednie urządzenie przeznaczone do typu zastosowań? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu!

Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy?

Wyłącznik przeciwpożarowy to element stanowiący integralną część instalacji przeciwpożarowej, który stosowany jest w celu minimalizacji szkód związanych z wystąpieniem sytuacji zagrożenia pożarowego. Głównym zadaniem wyłączników pożarowych jest natychmiastowe odcięcie dopływu prądu elektrycznego do wszystkich obwodów, przy wyłączeniu tych odpowiedzialnych za zasilanie urządzeń wykorzystywanych w celu ugaszenia pożaru oraz ograniczenia negatywnego wpływu dymu na zdrowie i życie świadków pożaru.

Wyłącznik przeciwpożarowy – kiedy musi zostać zainstalowany?

Konieczność montażu wyłącznika przeciwpożarowego została szczegółowo opisana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku. Zostały w nim zawarte wymagane warunki techniczne dotyczące obowiązku stosowania przeciwpożarowych wyłączników prądu we wszystkich budynkach o kubaturze większej niż 1000 m3, a także we wszystkich przestrzeniach zawierających strefy zagrożone wybuchem. W praktyce oznacza to, że wyłączniki przeciwpożarowe powinny być stosowane we wszystkich dużych obiektach, takich jak biurowce, centra handlowe, hale przemysłowe czy hale sportowe.

Jak wybrać wyłącznik przeciwpożarowy?

Niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie wyłącznika przeciwpożarowe wymaga postawienia na wysokiej klasy urządzenia spełniające wymagania określone w prawie budowlanym, ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz normach dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych. Istnieje także szereg innych czynników, które należy wziąć pod uwagę planując instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Do najważniejszych z nich zalicza się kwestie, takie jak:

  • Dane techniczne

Wyłącznik przeciwpożarowy (http://cerbex.pl/nowosc-przeciwpozarowy-wylacznik-pradu-pwp-cx-2004/) powinien być dostosowany pod względem technicznym do instalacji elektrycznej, w której ma zostać zastosowany. Kluczowe okazuje się tutaj sprawdzenie napięcia znamionowego izolacji, prądu znamionowego ciągłego i łączeniowego, a także przekroju przewodów elektrycznych.

  • Warunki eksploatacji

Planując zakup wyłącznika przeciwpożarowego, warto zwrócić uwagę na zakres temperatur pracy danego urządzenia i możliwe sposoby jego przechowywania. Dobór tych parametrów do warunków eksploatacji wyłącznika zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie w warunkach zagrożenia.

  • Sposób montażu

Wyłącznik przeciwpożarowy powinien charakteryzować się sposobem montażu, który sprawdzi się w danych warunkach.

  • Wymiary obudowy

Obudowa wyłącznika przeciwpożarowego powinna posiadać odpowiednią szerokość, głębokość oraz długość obudowy. Są to podstawowe parametry, jakie należy sprawdzić przed dokonaniem zakupu tego typu urządzenia.

  • Kolor obudowy

Wyłączniki przeciwpożarowe powinny mieć czerwony kolor, dzięki któremu urządzenie będzie dobrze widoczne.

  • Szklana szybka

Modele wyłączników przeciwpożarowych wyposażone w szklane szybki to dobry wybór, który dobrze chroni urządzenie przed przypadkowych uruchomieniem.  

  • Etykieta

Do każdego urządzenia tego typu powinna zostać dołączona etykieta, którą należy umieścić na obudowie.

Poszukując urządzenia spełniającego wszystkie wymagania, warto zdecydować na zakup wyłącznika przeciwprądowego CX2004. Stanowi on jedyny na polskim rynku certyfikowany przeciwpożary wyłącznik prądu elektrycznego, który zapewnia niezawodną i bezpieczną eksploatację instalacji elektrycznych.