Dom, Ogród, Wnętrza

AktualnościDom, Ogród, Wnętrza

Harmonogram odbioru odpadów

Przypominamy o obowiązku segregowania wszystkich odpadów komunalnych.  W Sanoku jest to podział na 6 frakcji: pojemnik/worek niebieski (papier i tektura), pojemnik/worek żółty (metale i tworzywa sztuczne); pojemnik/worek zielony (szkło kolorowe); pojemnik/worek biały (szkło bezbarwne); pojemnik/worek brązowy (bioodpady). Poniżej znajduje się harmonogram odbioru odpadów w 2022 r. Bioodpady pochodzenia kuchennego są odbierane dwa razy w tygodniu. […]

Read More
AktualnościBiznes, Firma, E-biznesDom, Ogród, WnętrzaGospodarka, Przemysł

Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzygłód

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzygłód. Jest to kontynuacja robót na tych obszarach. „Bardzo nas cieszy podpisanie tej umowy. Jest to konsekwentna realizacja zadań, które wynikają z założeń kampanii wyborczej Wójta Gminy Sanok, która od początku zakładała, że poprawa jakości życia […]

Read More