AktualnościBiznes, Firma, E-biznesDom, Ogród, WnętrzaGospodarka, Przemysł

Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzygłód

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzygłód. Jest to kontynuacja robót na tych obszarach. „Bardzo nas cieszy podpisanie tej umowy. Jest to konsekwentna realizacja zadań, które wynikają z założeń kampanii wyborczej Wójta Gminy Sanok, która od początku zakładała, że poprawa jakości życia poprzez rozwój gospodarki wodno-ściekowej będzie priorytetem – i tak jest” – mówi Zastępca Wójta Paweł Wdowiak.
Niebieszczany są 27 miejscowością sukcesywnie kanalizowaną w Gminie Sanok. Do tego dochodzi budowa kanalizacji sanitarnej w tzw. Dolinie Sanu. Po zakończonych budowach tej infrastruktury w Tyrawie Solnej, Mrzygłodzie i Hłomczy konsekwentnie realizujemy budowy w Łodzinie i Dobrej. Podpisana dzisiaj umowa pozwoli zrealizować także budowę kanalizacji w Mrzygłodzie na tzw. „osiedlu Podlas”. Myślę, że ta poprawa jakości życia jest widoczna”– podsumowuje Paweł Wdowiak.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę 23 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z 6 przepompowniami ścieków, dzięki czemu ponad 300 budynków mieszkalnych zostanie podłączonych do sieci. „Większość zakresu, bo 20 km powstanie w miejscowości Niebieszczany, natomiast pozostała część w miejscowości Mrzygłód, gdzie mamy nieskanalizowane dotąd osiedle Podlas. Wykonanie sieci na tym terenie pozwoli zakończyć w całości kanalizowanie miejscowości Mrzygłód” – dodaje kierownik Referatu Inwestycji Łukasz Mendyka.

Wartość całej inwestycji wynosi 9 746 130, 82 zł brutto, termin realizacji to 17 miesięcy tj. do dnia 22 lipca 2023 r.

Content retrieved from: https://gminasanok.pl/podpisanie-umowy-na-budowe-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosciach-niebieszczany-i-mrzyglod/.