AktualnościDom, Ogród, Wnętrza

Harmonogram odbioru odpadów

Przypominamy o obowiązku segregowania wszystkich odpadów komunalnych.  W Sanoku jest to podział na 6 frakcji: pojemnik/worek niebieski (papier i tektura), pojemnik/worek żółty (metale i tworzywa sztuczne); pojemnik/worek zielony (szkło kolorowe); pojemnik/worek biały (szkło bezbarwne); pojemnik/worek brązowy (bioodpady). Poniżej znajduje się harmonogram odbioru odpadów w 2022 r.

  • Bioodpady pochodzenia kuchennego są odbierane dwa razy w tygodniu.
  • Odbiór szkła kolorowego i bezbarwnego odbywa się dwa razy w miesiącu.
  • Odpady pozostałe po segregacji są odbierane 3 razy w tygodniu.
  • Papier, metale i tworzywa sztuczne są odbierane 4 razy w miesiącu.

Przypominamy też, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy, instytucje kultury i oświaty, szkoły, wszystkie placówki szkolno-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia, zarządcy ogrodów działkowych  i cmentarzy, biura itp.) w celu zapewnienia od 1 stycznia 2021 r. odbioru odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na  odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Content retrieved from: https://www.sanok.pl/harmonogram-odbioru-odpadow/.