Wyniki konsultacji ws. poszerzenia granic Sanoka

Zakończyły się konsultacje społeczne ws. poszerzenia granic Sanoka o sołectwa Zabłotce, Bykowce i cz. Trepczy. Wzięło w nich udział 1593 osoby, z tego oddano 1528 głosów ważnych, 65 nieważnych.

  • Za przyłączeniem Bykowiec głosowało 1133 osoby, przeciw były 384 osoby i 10 wstrzymało się.
  • Za przyłączeniem Zabłociec głosowało 1129 osób, przeciw 383, wstrzymało się 15 osób.
  • Za przyłączeniem części Trepczy głosowały 1124 osoby, przeciw 387 osób, wstrzymało się 17 osób.

Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sanoka wyraziła stanowczą dezaprobatę dla działań prowadzonych na terenie miasta przez przedstawicieli wiejskiej Gminy Sanok. Działanie te dotyczyły – przede wszystkim – propagowania w lokalnych portalach internetowych i mediach społecznościowych, nieprawdziwych informacji o stanie finansów miasta, jego potencjale społecznym, gospodarczym i edukacyjno-socjalnym.  Negatywna kampania prowadzona przez władze wiejskiej Gminy Sanok – wspomagana przez środowiska związane z Konfederacją Wolność i Niepodległość, często szkalująca burmistrza i władze samorządowe miasta Sanoka całkowicie dezinformowały, nie tylko mieszkańców Sanoka, ale również mieszkańców gminy wiejskiej, w tym: mieszkańców sołectw Bykowce, Zabłotce i Trepcza. Miało to znaczący wpływ na przebieg i wyniki konsultacji na terenie miasta.

Dodatkowo, podkreślić należy niedopuszczalne – „oplakatowanie” miasta i kolportowanie  poprzez prywatne skrzynki na listy – ulotek zatytułowanych: „OBWIESZCZENIE MOBILIZUJĄCE! MIESZKAŃCU SANOKA!”, których forma graficzna i treść nawiązywała do mobilizacji „wojennych” miały bardzo negatywne skojarzenia, szczególnie w okresie wojny na Ukrainie. Mieszkańcy, w bezpośrednich interwencjach kierowanych do mediów i Urzędu Miasta podkreślali wzbudzanie wrażenia lęku i strachu oraz niestosowność takiej kampanii. Wyniki konsultacji są niezbędnym elementem wniosku w sprawie zmiany granic Miasta Sanoka, który Burmistrz Miasta Sanoka planuje złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

Content retrieved from: https://www.sanok.pl/wyniki-konsultacji-ws-poszerzenia-granic-sanoka/.