AktualnościMotoryzacja

Rejestracja samochodów to tylko jedno z zadań Wydziału Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu podsumował 2021 rok. Fot. pixabay.com

Rok 2021 był dla Wydziału Komunikacji i Transportu bardzo pracowity. Poniżej przedstawiamy wybrane statystyki dotyczące pracy Wydziału:

 • Wydawanie decyzji o rejestracji pojazdów (bez spraw związanych z wydawaniem wtórników dowodów rejestracyjnych) – 9978;
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie w systemie elektronicznym Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) zawiadomień o nabyciu pojazdów (bez dokonywania rejestracji pojazdów) – 2970;
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie w systemie elektronicznym CEP zawiadomień o zbyciu pojazdów – 7190;
 • Wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów w związku z dokonanym ich demontażem 2240;
 • Przyjęcie i wprowadzenie do systemu elektronicznego Centralnej Ewidencji Kierowców  wniosków o wydanie prawa jazdy – 2891;
 • Wydanie decyzji dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami, związanych z wydaniem dokumentów praw jazdy (prawa jazdy nowo wydawane, wymiany dokumentów, wydawanie wtórników dokumentów) – 4355;
 • Wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym – 141;
 • Wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z innych przyczyn (m.in. za przekroczenie limitu punktów karnych, brak przedłożenia w ustawowym terminie badań lekarskich lub psychologicznych) – 588;
 • Wydanie zezwoleń  na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu – 60;
 • Wydanie międzynarodowych praw jazdy – 11;
 • Prowadzenie spraw osób, wobec których orzeczono sądownie zakaz ubiegania się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami – 27;
 • Realizacja wniosków Komendy Wojewódzkiej Policji o sprawdzenie kwalifikacji kierowców, wydanie decyzji o skierowaniu na egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy – 64;
 • Wydanie decyzji o cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami osobom posiadającym prawo jazdy poniżej dwu lat – 7;
 • Wydanie skierowań na badania lekarskie lub psychologiczne kierowców na podstawie wniosków przekazanych przez organy Prokuratury, Policji, sądy i zakłady opieki zdrowotnej – 25.

W celu zminimalizowania zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, przy współpracy z operatorami transportu oraz przy merytorycznym wsparciu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie – Oddziału w Białymstoku, w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sanoku prowadzono działania zmierzające do aktualizacji i modyfikacji rozkładów jazdy autobusów realizowanych przez przewoźników obsługujących linie komunikacyjne na terenie powiatu, w tym utworzenia nowych połączeń komunikacyjnych. Celem tych działań było osiągnięcie możliwego stopnia dostosowania rozkładów do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców powiatu. W wyniku współdziałania operatorów transportu oraz Starostwa Powiatowego w roku 2021 na terenie powiatu uruchomiono 6 nowych linii autobusowych.

Kontynuowano także podjęte w 2020 r. i w latach poprzednich działania na rzecz wznowienia funkcjonowania na terenie powiatu sanockiego regularnego kolejowego transportu pasażerskiego. Powiat Sanocki jako organizator transportu uruchomił wakacyjne połączenia kolejowe (od poniedziałku do czwartku),  wykonywane w okresie od 05.07.2021 r. do 27.08.2021 r. Przewozy te stanowiły uzupełnienie przewozów organizowanych przez Województwo Podkarpackie, które było organizatorem wakacyjnych połączeń kolejowych relacji Rzeszów – Sanok – Łupków – Medzilaborce (Republika Słowacka), zabezpieczanych pociągiem „Wojak Szwejk”, kursującym w piątki, soboty i niedziele.

W ramach zadań w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, w roku 2021 na terenie powiatu sanockiego usunięto z dróg i odholowano na wyznaczony parking 30 pojazdów, które następnie odbierali właściciele.

W Wydziale Komunikacji i Transportu wydawano w ubiegłym roku m.in.  decyzje w sprawach: czasowych wycofań pojazdów z ruchu, zmiany numerów identyfikacyjnych VIN, nadawania nowych tabliczek znamionowych. Dokonywano też stosownych adnotacji w dowodach rejestracyjnych, kartach pojazdu, wpisywano i wykreślano przewłaszczenia bankowe i komornicze.

Na żądanie uprawnionych organów w trakcie roku udostępniano dane z zakresu rejestracji pojazdów organom policji i prokuratury, sądom, urzędom skarbowym, towarzystwom ubezpieczeniowym (119 spraw).

Content retrieved from: https://powiat-sanok.pl/aktualnosc-414-rejestracja_samochodow_to_tylko_jedno_z.html.