Uczniowie z Podkarpacia laureatami VI edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”

Uczniowie z Podkarpacia laureatami VI edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”

Zakończyła się VI edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej i Komendę Główną Policji. Wśród dwunastu zespołów z całej Polski, które uzyskały tytuł laureata, znalazł się jeden z Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie.

  • Na tle białego domu z ciemnym dachem stoją cztery osoby - mężczyźni. Najstarszy z mężczyzn jest ubrany w mundur. Trzej pozostali to laureatami VI edycji konkursu „Policjanci w służbie historii" - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie

    Fot. Małgorzata Sochacka

  •  

    Na tle budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej stoi pięciu młodych mężczyzn. To laureatami VI edycji konkursu „Policjanci w służbie historii" - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie

     

    Fot. Małgorzata Sochacka

Organizatorem konkursu był Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Komenda Główna Policji. Jego celem było zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i historii Policji II Rzeczypospolitej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią Policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie na swojego bohatera wybrali starszego posterunkowego Stanisława Karkuta przedwojennego funkcjonariusz Policji Państwowej. Urodzonego 8 września 1901 r. w Kolbuszowej, który w okresie międzywojennym pełnił służbę na posterunkach w: Tarnowskiej Woli (powiat tarnobrzeski), Spiach ad Wilcza Wola i Majdanie Królewskim (powiat kolbuszowski). Podczas II wojny światowej służył w Policji Polskiej w powiecie kolbuszowskim. Po wyzwoleniu został aresztowany przez żołnierzy sowieckich i wywieziony do ZSRR za przynależność do Armii Krajowej. Do Polski powrócił 1947 r. Zmarł w kwietniu 1970 r.

Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do miejsc pamięci śladami generałów Polskich Sił Zbrojnych: Władysław Andersa, Stanisława Maczka i Stanisława Sosabowskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie i wynikach VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”, można znaleźć na stronie IPN.

Content retrieved from: https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/110848,Uczniowie-z-Podkarpacia-laureatami-VI-edycji-konkursu-Policjanci-w-sluzbie-histo.html.