Aktualności

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami osiedla Błonie

Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zaprasza mieszkańców dzielnicy Błonie 8 lutego 2022 r. o godz. 17.00 do Osiedlowego Domu Kultury „Gagatek”, przy ul. Kochanowskiego 25 na spotkanie, podczas którego omówione zostaną sprawy bieżące dzielnicy a także kwestie związane konsultacjami społecznymi i planowanym poszerzeniem granic miasta o sołectwa Zabłotce, Bykowce i cz. Trepczy. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

Content retrieved from: https://www.sanok.pl/spotkanie-burmistrza-z-mieszkancami-osiedla-blonie/.