AktualnościBiznes, Firma, E-biznesGospodarka, Przemysł

Kolejne inwestycje w powiecie sanockim

Kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiły na Podkarpacie

W powiecie sanockim będą realizowane kolejne ważne inwestycje drogowe.

Pierwsza z nich to długo oczekiwana przez mieszkańców i turystów przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+015 do 0+087 i od 0+090 do 2+654 w miejscowości Załuż z wykonaniem opaski brzegowej. Zadanie rozpocznie się w kwietniu br. i potrwa do listopada 2022 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6 425 765,53 zł. Powiat Sanocki otrzymał na realizację zadania 60% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Druga istotna inwestycja to przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 2+761,40 do 7+100,00 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Kalniczkę w km 3+700,65. Planowany czas realizacji zadania to kwiecień 2022 r. – listopad 2024 r. Wartość inwestycji wynosi 24 239 514,73 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jedno z zadań zgłoszonych przez Powiat Sanocki do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  znalazło się na liście rezerwowej. Dotyczy ono przebudowy drogi powiatowej nr 2231R (ulica Mickiewicza w Sanoku – Śródmieście) na dz. 93/1, 93/4 i 93/6 o długości 0,705 km.

Powód do zadowolenia mają również gminy z powiatu sanockiego. Do naszego regionu trafiło łącznie prawie 26 mln zł.

  • Powiat Sanocki -18 399 167,00 zł
  • Gmina Besko -129 311,00 zł
  • Gmina Zarszyn – 160 954,00 zł
  • Gmina Miasta Sanoka – 4 085 481,00 zł
  • Gmina Sanok – 3 052 728,00 zł

Gmina Besko

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 117201R ul. Błonie w Besku o długości 0,53

Okres realizacji: 07.2022 – 10.2022

Wartość inwestycji: 215 519,99 zł

Wysokość dofinansowania: 60%

Gmina Zarszyn

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 149002R w Pielni

Okres realizacji: 06.2022 – 08.2022

Wartość inwestycji: 321 908,84 zł

Wysokość dofinansowania: 50%

Gmina Miasta Sanoka

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku

Okres realizacji: 08.2022 – 07.2023

Wartość inwestycji: 8 170 962,00 zł

Wysokość dofinansowania: 50%

Gmina Sanok

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Prusiek – Płowce na terenie Gminy Sanok

Okres realizacji: 05.2022 – 10.2022

Wartość inwestycji: 6 105 457,91

Wysokość dofinansowania: 50%

Na liście rezerwowej znalazły się następujące zadania:

Gmina Komańcza – Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 117301R Rzepedź – Przybyszów w km 0+224 do 1+136 w miejscowości Rzepedź

Gmina Zarszyn – Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej Nr 117639R w km 0+635 do 1+418 na ulicy Dębowej w miejscowości Odrzechowa

Gmina Sanok – Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 117371R w miejscowości Zabłotce w km 0+000,00 – 0+584,10 na terenie Gminy Sanok

Warto dodać, że w Polsce dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizować 14 tys. km inwestycji drogowych (kwota dofinansowania to blisko 10 mld zł).

Wyniki ostatniego naboru, ogłoszonego dzisiaj przez premiera Mateusza Morawieckiego pokazują, że do polskich samorządów trafi aż 2,73 mld zł dofinansowania z przeznaczeniem na budowy, przebudowy oraz remonty dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 3,9 tys. km. To około 2 328 inwestycji, w tym 630 zadań powiatowych i aż 1 698 zadań gminnych.

 

 

 

Content retrieved from: https://powiat-sanok.pl/aktualnosc-341-kolejne_inwestycje_w_powiecie_sanockim.html.